• Са почетком школске 2020/2021 уведен је проширени рад школе - Јутарње чување.