БРОДСКИ ВАТРОГАСЦИ ПОСЈЕТИЛИ НАШУ ШКОЛУ

У понедјељак 13. децембра 2021. године припадници бродске ватрогасне јединице су одржали презентацију за ученике, наставнике и запослене у нашој школи.
У школи је извршен надзор над спољном хидрантском мрежом, приступним путевима и прилазним електричним таблама.
Наша школа је прва у низу објеката коју су бродски ватрогасци преконтролисали у циљу ефикасније противпожарне заштите.