ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Министарство просвјете и културе Републике Српске ће у школској 2021/2022. години обезбиједити бесплатне уџбенике за сљедеће ученике:
1. Све ученике првог разреда
2. Све ученике другог разреда
3. За треће и свако наредно дијете по реду
рођења у породици са троје и више дјеце
( од 3. до 9. разреда )
4. За све одличне ученике од 3. до 9.
разреда из породица са четверо и више
дјеце.