• Директор руководи радом школе.

  • Секретар обавља послове везане за људске ресурсе.

  • Рачуновођа обавља  рачуноводствене, статистичке те друге стручне савјетодавне послове.