Чланови Савјета родитеља за школску 2020/2021.годину су:

 1. Радмила Топић,
 2. Драгана Трифковић,
 3. Марица Грабовац,
 4. Драгана Трифковић,
 5. Мирослав Јосић,
 6. Ранка Ивановић,
 7. Владимир Јосић,
 8. Милијана Ивановић,
 9. Дајана Гуњевић,
 10. Сања Васић,
 11. Радмила Друговић,
 12. Мирјана Стојић.