Одјељењско вијеће је стручни орган школе. У нашој школи су формирана два одјељењска вијећа.

Одјељењско вијеће обавља сљедеће послове:

 1. Прати развој ученика;
 2. Предлаже мјере за унапређивање васпитно – образовног рада;
 3. Врши планирање писмених провјера ученика,
 4. Утврђује закључне оцјене,
 5. Предлаже организовање допунске и додатне наставе;
 6. Анализира рад наставника и стручних сарадника,
 7. Предлаже похвале и награде за ученике и
 8. Изриче васпитно – дисциплинске мјере.

Одјељењско вијеће разредне наставе које чине сви наставници који предају у разредној настави:

 1. Сузана Грабовац,
 2. Сања Трифуновић,
 3. Драгана Алексић,
 4. Дивна Сукара,
 5. Драгана Видић,
 6. Звјездана Стјепановић,
 7. Вања Видић,
 8. Вера Марковић,
 9. Ина Миљевић,
 10. Анита Глувак,
 11. Јелица Биљановић,
 12. Дражен Милошевић,
 13. Дејана Ранитовић,
 14. Јован Томић,
 15. Дарко Вукомановић.

Одјељењско вијеће предметне наставе које чине сви наставници који предају у предметној настави:

 1. Велибор Ћурковић,
 2. Биљана Ковачевић,
 3. Јован Томић,
 4. Дражен Милошевић,
 5. Бранка Тепић,
 6. Миле Шкорић,
 7. Зорица Бубоња,
 8. Давор Бардак,
 9. Драженка Ђурић,
 10. Стјепан Ћудић,
 11. Марко Костић,
 12. Данијела Шукурма,
 13. Армин Јунузовић,
 14. Лука Душанић,
 15. Радован Душанић,
 16. Наташа Марковић,
 17. Станислав Цвијановић,
 18. Миленко Стојаковић,
 19. Душко Врач.