Телефон:

директор школе: 053/665-398.

секретар школе: 053/665-021.

рачуновођа школе: 053/665-021.

педагог школе: 053/665-398.

психолог школе: 053/665-398.

Е-маил:

оs205@skolers.org